The method scCAN is in the news of the Journal of Science and Development, Vietnamese Ministry of Science

Assistant Professor Tin Nguyen and his PhD. students at Department of Computer Science & Engineering, College of Engineering, got interview by journal of Science and Development, Vietnamese Ministry of Science for the recent publication in the Nature Scientific Reports jounal.

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Chí Tín (Đại học Nevada, Reno, Mỹ) đã phát triển được mô hình học sâu scCAN có khả năng phân cụm hàng triệu dữ liệu tế bào trong một thời gian ngắn với độ chính xác cao, nhờ đó có thể tìm ra những tế bào hiếm gặp trong mẫu sinh thiết ung thư một cách hiệu quả hơn.

Tìm lối đi giữa mênh mông dữ liệu

Sự phát triển của công nghệ là một điều mà có lẽ đa phần chúng ta đều mong muốn. Tuy nhiên, sự tiến bộ ấy đôi khi lại dẫn đến một “rắc rối” không nhỏ: số lượng dữ liệu sinh ra sẽ vượt quá khả năng xử lý của con người hay các công cụ hiện có. Và thực tế ấy càng thể hiện rõ nét hơn trong những lĩnh vực còn tương đối mới, ví dụ như công nghệ giải trình tự đơn tế bào (single-cell RNA sequencing).

Read more